مهمانی و انتقالی
قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان موقت

 درخواست مهمانی ترم اول سال تحصیلی 98- 97 (از واحد سپیدان  به سایر مراکز) 
 دانشجویان متقاضی مهمان موقت می بایست از تاریخ 03/06/97 الی 15/06/97 از طریق سیستم گلستان منوی دانشجو-درخواستها-تقاضای انتقال و مهمان-تقاضای انتقال بصورت مهمان در واحدها و مراکز داخلی درخواست خود را اعمال نمایند و نیازی به مراجعه به  دانشگاه نمی باشد.


دانشجویان متقاضی مهمان دائم می بایست از تاریخ  03/06/97 الی  15/06/97 مدارک لازم را به واحد نقل و انتقالات تحویل دهند.

نحوه محاسبه شهریه دانشجویان متقاضی مهمان موقت و دائم:

1- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز چهارگانه شهر تهران (پیام نور تهران شمال ، پیام نور تهران جنوب ، پیام نور تهران شرق ، پیام نور تهران غرب ) با ضریب 3/1 محاسبه و اخذ می گردد.

2- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم به مراکز استانها و شهرهای لواسان، دماوند، پردیس، ورامین، پاکدشت و ری با ضریب 2/1 محاسبه و اخذ می گردد.

3- شهریه متغیر متقاضیان مهمان موقت یا مهمان دائم از مراکز با نواحی پایین تر به بالاتر به غیر از شهرهای مذکور بند 1 و 2، بدون ضریب محاسبه و اخذ می گردد.