قوانین امتحانات پایان ترم
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
مواردی که براساس بند ۳۱ آیین نامه انضباطی دانشگاه تخلف محسوب می شود:

۱- فرستادن شخص دیگری به جای خود.

۲- همراه داشتن کیف ،کتاب،جزوه وکف نویسی وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش)

۳- ردوبدل کردنپاسخ نامه ها،سوالات چرک نویس و…..

۴- عدم رعایت نظم جلسه آزمون.

۵- توهین به مراقبین.

۶- علامت زدن روی برگه سوالات امتحانی.

۷- صحبت کردن بایکدیگرونگاه کردن به ورقه دیگران.

۸- ردوبل کردن ماشین حساب ولوازم تحریردرجلسه امتحان.

 
احکام  انضباطی
 

1- دادن نمره ۰/۲۵ در درس مربوطه با توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.

۲- ایجاد اختلال در نظم و انضباط جلسه امتحان و برخورد نامناسب با مراقبین: دادن نمره ۰/۲۵ و منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال

۳- فرستادن دیگری به جای خود در امتحان: دادن نمره ۰/۲۵ و منع موقت از تحصیل به مدت دو نمیسال با احتساب سنوات تحصیلی

۴- شرکت به جای دیگری در امتحان: منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات تحصیلی

۵- ایجاد وقفه در برنامه های آموزشی دانشگاه: توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو

« آوردن هر گونه کتاب و مواد آموزشی به جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت مشاهده برابر بند یک برخورد خواهد شد.»

مقررات امتحانات

۱- دانشجویان ملزم هستند۴۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضورداشته ودرصندلی های تعیین شده مستقرشوند.

۲- امتحانات راس ساعت مقررشروع وپس ازان هیچکس حق ورودبه جلسه امتحان رانخواهدداشت.

۳- همراه داشتن کارت شرکت درازمون وکارت دانشجویی تمدید شده درکلیه امتحانات الزامی است.

۴- همراه داشتن خودکار ابی ،مداد،مدادتراش،پاک کن،وماشین حساب در امتحانات ضروری است.

۵- دانشجوموظف است کادرمشخصات دانشجویی پاسخنامه خودراباخودکار امضانماید.

تذکر:یاداوری میشود دانشجویان از پر کردن دایره های چهار گوش پاسخ نامه ومخدوش کردن بارکد خودداری نمایند.

۶- تکمیل کد سری سوال باتوجه به توضیحات مندرج برروی صفحه اول سوالات (درصورت وجود)توسط دانشجو الزامی است.

۷- دانشجویان موظف هستند درطول برگزاری امتحان آرامش وسکوت جلسه رارعایت نمایند.

۸- ضروری است دانشجویان پس ازپایان امتحان برگه سوال امتحانی را تحویل دهند.

۹- نمونه سو.ال هردرس،کلیدمربوطه وپاسخ نامه تستی هر دانشجو پس ازپایان امتحانات از طریق سایت گلستان برای دانشجویان قابل دسترسی خواهدبود.

۱۰- درصورتیکه دانشجویان نسبت به نحوه طراحیسوال وکلیدان اعتراض داشته باشند می توانندازدوروز پس ازبرگزاری ازمون درس تاحداکثر۵روزپس ازبرگزاری آزمون نسبت به تکمیل فرم اعتراض خوددرسیستم جامع گلستان اقدام نمایند.

۱۱- همراه داشتن کتاب،کیف، جزوه، پول نقد وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش )درجلسه امتحان ممنوع میباشد. ضمنا دانشگاه درقبال گم شدن مواردذکرشده هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت.

۱۲- دانشجویانموظفند پس ازترک جلسه،ازتجمع درپشت درب سالن امتحانات جداپرهیز نمایندتاخللی دربرگزاری ازمون ایجادنگردد.

ورود به جلسات امتحان فقط با کارت دانشجویی تمدید شده وکارت شرکت درآزمون امکان پذیر می باشد. ضمنا اخذ کارت شرکت درآزمون،مستلزم ورود به سایت گلستان وپرینت ازگزارش ۴۲۸ میباشد.
نحوه محاسبه نمره در دانشگاه پیام نور

حالت اول : اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم در نظر بگیرد
میان ترم از ۶ نمره + نمره امتحان از ۱۴ نمره = ۲۰
حالت دوم
: اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم در نظر نگیرد
نمره امتحان از ۱۴ نمره ضرب در ۱۰ سپس تقسیم بر ۷ = ۲۰
نکته ۱ : نمرات دانشجو در تمام موارد در هر دو حالت محاسبه می شود و بهترین حالت در نظر گرفته میشود.به طور مثال اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم ۳ از ۶ نمره را در نظر بگیرد و دانشجو نمره ۱۴ از ۱۴نمره را کسب کند در حالت اول نمره دانشجو ۱۷ می شود اما در حالت دوم نمره دانشجو ۲۰ می شود پس سیستم نمره ۲۰ را برای دانشجو در نظر میگیرد ۱۴*۱۰/۷ = ۲۰
اگر چه شنیده میشود این آیین نامه در حال تغییر است .

نحوه محاسبه نمره نهایی دروس عملی و یا دروس نظری عملی :

نمره پایان ترم هر درس نظری و عملی بر اساس تعداد واحد نظری و عملی تعیین می شود یعنی :تعداد واحد عملی درس × نمره بر مبنای ۲۰ + تعداد واحد نظری × نمره بر مبنای ۲۰ حاصل تقسیم بر مجموع واحدهای عملی و نظری درس(این قاعده کلی برای همه دروسی که واحد عملی داشته باشند قابل استفاده می باشد)

 


بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما