چهارشنبه 24 دي 1393
نکات مهم در خصوص برنامه کلاسی و انتخاب واحد

تاریخ آخرین بروز رسانی : 19/06/96

ثبت تداخل دروس جهت پیگیری

تغییرات اعمال شده در برنامه کلاسی


1- انتخاب واحد بر اساس آرایش ترمی رشته تحصیلی الزامی است و در صورت عدم رعایت ، تداخل در کلاس  ها و یا امتحانات میانترم بر عهده خود دانشجو می باشد.

2- با توجه به امکان تغییر در برنامه کلاسی و یا اضافه شدن دروس نسبت به دریافت مجدد برنامه کلاسی بعد از زمان حذف و اضافه اقدام نمایید.

3- زمان امتحانات میانترم توسط اساتید مشخص و در زمان حذف و اضافه در سایت درج می گردد.


4- دانشجویان ترم آخر بایستی حضورا جهت رفع محدودیتهای انتخاب واحد(در صورت وجود)به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

5- دروسی که در برنامه قرار ندارد درصورت به حد نصاب رسیدن پس از حذف و اضافه در برنامه قرار داده خواهد شد

6-محل برگزاری کلاس ها:ساختمان جدید دانشگاه واقع در شهرک شهید قاضی


در صورت تغییر در زمان برگزاری کلاس های تغییرات با رنگ زرد مشخص میگردد. 

 

ردیف رشته کد رشته برنامه کلاسی
فرمت1 فرمت2
نکات مربوط به انتخاب واحد و اطلاعات دانشگاه دانلود
1 برنامه دروس
 عمومی و معارف
دانلود دانلود
2 تربیت بدنی و علوم ورزشی 12-15-33
12-15-32 
دانلود دانلود
3 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش(ورودی 93 تا 95) 12-15-41  دانلود دانلود
4 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش(ورودی 95 به بعد) 12-15-15 دانلود دانلود
5 حقوق 12-23-10  دانلود دانلود
6 الهیات  12-20-63 دانلود دانلود
7 حسابداری 12-14-13 دانلود دانلود
8 روانشناسی 12-17-23  دانلود دانلود
9 روانشناسی(ورودی 93 به بعد) 12-17-28  دانلود دانلود
10 مدیریت دولتی 12-34-11 دانلود دانلود
11 مدیریت دولتی
(ورودی 94 به بعد)
12-18-10 دانلود دانلود
12 مدیریت صنعتی 12-38-11 دانلود دانلود
13 مدیریت صنعتی
(ورودی94 به بعد)
12-18-45 دانلود دانلود
14 مدیریت بازرگانی 12-35-11 دانلود دانلود
15 مدیریت بازرگانی
(ورودی 94 به بعد)
12-18-20 دانلود دانلود
16 مدیریت جهانگردی 12-39-11 دانلود دانلود
17 علوم تربیتی 12-11-72  دانلود دانلود
18 علوم تربیتی(ورودی 95 به بعد) 12-11-30 دانلود دانلود
19 مهندسی مدیریت پروژه  13-12-12 دانلود دانلود
20 مهندسی مدیریت اجرایی 13-11-12 دانلود دانلود
21 علوم اقتصادی (نظری ) 12-21-13 دانلود دانلود
22 مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات 13-22-13 دانلود دانلود
23 مهندسی فناوری اطلاعات 15-11-12 دانلود دانلود
24 برنامه دروس تربیت بدنی و ورزش1 دانلود دانلود
25 برنامه دروس فارسی و زبان عمومی به تفکیک رشته   دانلود دانلودبرنامه هفتگی
1 شنبه دانلود
2 یکشنبه دانلود
3 دوشنبه دانلود
4 سه شنبه دانلود
5 چهارشنبه دانلود
6 پنجشنبه دانلود
7 جمعه دانلود
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما