اخبار
1396/2/13 چهارشنبه لیست دانشجویان رتبه اول تا سوم به تفکیک رشته
«رتبه بندی براساس میانگین نمره دروس دانشجویانی می باشد که 120 واحد به بالا را گذرانده اند تعیین شده»


اسامی دانشجویان رتبه اول تا سوم دانشگاه پیام نور واحد سپیدان به تفکیک رشته
(بر اساس اخذ تعداد 120 واحد درسی)
ردیف نام و نام خانوادگی رشته
1 مرضیه مددالهی علوم تربیتی
2 صنم یعقوبی علوم تربیتی
3 سعیده زراعتکار علوم تربیتی
 
1 رویا رجبی حسابداری
2 راضیه بمانی حسابداری
3 سهیلا عزیزپور حسابداری
     
1 لیلا رضایی روانشناسی
2 لیلا نظری روانشناسی
3 مریم منصوری روانشناسی
 
1 سکینه یزدان پناه الهیات
2 فاطمه زارع قلعه خلیلی الهیات
3 مریم سهرابی الهیات
 
1 طیبه کاراندیش تربیت بدنی
2 نازنین جوکار تربیت بدنی
3 احمد شاکری تربیت بدنی
 
1 زهرا اخلاق عالی اقتصاد
2 نرگس مسعود اقتصاد
3 علی اصغر مردانلو اقتصاد
 
1 احمد فرهادی حقوق
2 فروغ کاویانی حقوق
3 ساسان احمدی حقوق
 
1 فاطمه دهقانی مدیریت دولتی
2 سیما نجیبی مدیریت دولتی
3 عاطفه رستگار مدیریت دولتی
 
1 زهرا حیاتی پناه مدیریت بازرگانی
2 نرجس جمشید نژاد مدیریت بازرگانی
3 مریم رجبی مدیریت بازرگانی
 
1 یلدا ایلانی مدیریت صنعتی
2 مرضیه لطفی مدیریت صنعتی
3 عباس جعفری مدیریت صنعتی
 
1 لیلا آقاجری مدیریت جهانگردی
2 زهرا عابدین فرد مدیریت جهانگردی
3 فرزانه گودرزی نیک مدیریت جهانگردی
 
1 ساناز سی سختی مهندسی مدیریت اجرایی
2 فاطمه علی حسینی مهندسی مدیریت اجرایی
3 مرضیه روشن علی مهندسی مدیریت اجرایی
 
1 ساناز حاتمی مهندسی مدیریت پروژه
2 الهام عباسی مهندسی مدیریت پروژه
3 راضیه زارعی مهندسی مدیریت پروژه
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما