اخبار
1399/1/16 شنبه لیست دروسی که به علت به حد نصاب نرسیدن از برنامه حذف شده
قابل توجه دانشجویان گرامی
دروسی که به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد از برنامه کلاسی حدف شده اند و به صورت خودخوان برگزار می گردند.


🔻رشته علوم ورزشی:
۱.مقدمات جامعه شناسی ورزشی
۲.روش تحقیق در علوم ورزشی
۳.حرکات اصلاحی
۴.اصول برنامه ریزی اموزش تربیت بدنی
۵.ایمنی و بهداشت ورزشی
۶.مبانی استعدادیابی
۷.مدیریت اماکن ورزشی
۸.متون خارجی در علوم ورزشی

🔻رشته های مدیریت و حسابداری:
۱.مساله یابی و حل مسئله
۲.مدیریت تحول
۳.سیر اندیشه ها
۴.سازماندهی و اصلاح
۵.سمینار
۶.مبانی مدیریت دولتی
۷.تجزیه و تحلیل قانون خدمات کشوری
۸.مدیریت تعاونیها
۹.اصول ۳
۱۰.مالی ۲
۱۱.سیستم های اطلاعات مدیریت
۱۲.آموزش مهارت های حرفه ای
۱۳.منابع انسانی
۱۴.حسابداری پیشرفته ۱

🔻رشته های روانشناسی و علوم تربیتی:
۱.آسیب شناسی اجتماعی
۲.رفتار سازمانی و روابط انسانی
۳.متون تخصصی علوم تربیتی


🔺🔺🔺دروسی که به برنامه کلاسی اضافه شده و بروی سایت سهبا و سایت آموزش مجازی قرار خواهد گرفت.

🔺رشه حقوق و الهیات:
۱.کلیات حقوق(الهیات)
۲.مقدمه علم حقوق
۳.حقوق بین الملل عمومی ۱
۴.حقوق اساسی(الهیات)
۵.قواعد فقه ۲
۶.حقوق تطبیقی
۷.مدنی ۳
متون فقه ۴

 🔺رشته های روانشناسی و علوم تربیتی:
۱.تولید محتوای الکترونیکی
۲.مدیریت عمومی
۳.تربیت رسانه ای
۴.توانبخشی افراد با نیاز خاص(عملی)
۵.روانشناسی تجربی
۶.روانشناسی سلامت
۷.روانشناسی اعتیاد
۸.بهداشت روانی

🔺رشته های مدیریت و حسابداری:
۱.میانه۱
۲.پیشرفته۲
۳.صنعتی ۳
۴.حسابرسی۲
۵.مالی ۱
۶.زبان تخصصی ۱ مدیریت
۷.زبان تخصصی ۲ مدیریت
۸.زبان تخصصی ۱ حسابداری
۹.زبان تخصصی ۲ حسابداری
۱۰.روانشناسی سازمانی(حسابداری)
۱۱.حسابداری مالیاتی
۱۲.مباحث جاری در حسابداری

🔺رشته علوم ورزشی:
۱.آناتومی انسان
۲.تاریخ تربیت بدنی
۳.فیزیولوژی ورزشی
۴.یادگیری حرکتی
۵.حرکت شناسی ورزشی
۶.ورزش معلولین
۷مقدمات مکانیک حرکت انسان
۸.سنجش و اندازه گیری
۹.مقدمات بیومکانیک
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر