آخرین اخبار
1396/3/7 یکشنبه
اسامی دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه پیام نور واحد سپیدان در مقطع کارشناسی ارشد ، وکالت و قضاوت
در حال بروزرسانی

.

اسامی دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه پیام نور واحد سپیدان
در مقطع کارشناسی ارشد ،وکالت و قضاوت
ردیف نام و نام خانوادگی رشته کارشناسی ارشد-وکالت-قضاوت
1 فاطمه نظری علوم تربیتی کارشناسی ارشد
2 صدیقه بیگم حکیم حسینی علوم تربیتی کارشناسی ارشد
3 طاهره رضوی روانشناسی کارشناسی ارشد
4 آمنه اخگر زاده روانشناسی کارشناسی ارشد
5 زینب پارسایی اقتصاد کارشناسی ارشد
6 زهرا موسوی روانشناسی کارشناسی ارشد
7 زهرا افراسیابی روانشناسی کارشناسی ارشد
8 زهرا فتحی روانشناسی کارشناسی ارشد
9 سمیه سلطانی حسابداری کارشناسی ارشد
10 زهرا رنجبر کوتاهی اقتصاد کارشناسی ارشد
11 زهرا کنعانی حسابداری کارشناسی ارشد
12 رحمانه رحمت آور حقوق کارشناسی ارشد
13 مهین نوذری علوم تربیتی کارشناسی ارشد
14 گلبر نوذری روانشناسی کارشناسی ارشد
15 مریم رجبی  حقوق وکالت
16 سولماز معصومی حقوق وکالت
17 امین پارسائی حقوق وکالت
18 سحر صمیمی حقوق وکالت
19 عنایت اله امامی حقوق وکالت
20 عبدالرسول ظفرآسا حقوق قضاوت
21 سید سیف اله سعیدی حقوق کارشناسی ارشد
22 فرزانه سلطانی حقوق کارشناسی ارشد
23 سمیرا رجبی حقوق وکالت
24 عشرت فاضلی مدیریت جهانگردی کارشناسی ارشد
25 مرضیه شفیعی حسابداری کارشناسی ارشد
26 بهاره طالبی روانشناسی کارشناسی ارشد
27 بهرام کامران حسابداری کارشناسی ارشد
28 سحر کیانی حقوق کارشناسی ارشد
29 علی حسن صالحی حقوق کارشناسی ارشد
30 فاطمه روستا حسابداری کارشناسی ارشد
31 شهناز جوکار روانشناسی کارشناسی ارشد
32 صمد روانشناد مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
33 روح اله احمدی حقوق کارشناسی ارشد
34 زهرا فتحی  روانشناسی کارشناسی ارشد
35 فاطمه رزمجو حقوق وکالت
36 طاهره صالحی روانشناسی کارشناسی ارشد
37 فرزانه یزدان شناس حقوق وکالت
38 مهرنوش ابراهیمی حقوق وکالت
39 حسین کریمی حقوق کارشناسی ارشد
40 لیلا کرجی کهواده حقوق کارشناسی ارشد
41 علیرضا توکلیان مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد
42 علی حسینی نیک حقوق کارشناسی ارشد
43 محمد علی زاهد روزگار حقوق کارشناسی ارشد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر