اخبار
1398/11/8 سه‌شنبه ارتقای یک عضو علمی دانشگاه پیام نور سپیدان به مرتبه دانشیاری دکتر مرتضی محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای یک عضو علمی دانشگاه پیام نور سپیدان به  مرتبه دانشیاری خبر داد و گفت: در آخرین جلسه هیات ممیزه، دکتر امیرحسام زعیم عضو هیات علمی مرکز سپیدان در رشته ریاضی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر