اموزش الکترونیک
1400/8/1 شنبه
استفاده از کلاس ضبط شده
راهنمای استفاده از کلاس های ضبط شده

.

نحوه استفاده از دروس ضبط شده کلاسها در سامانه برگزاری  کلاسهای الکترونیکی

جهت مرور مطالب ارائه شده درسی توسط اساتید ارجمند و یادگیری مطلوب تر، می توانید از طریق مسیر زیر فایل های دروس ضبط شده را  مجددا استفاده نمائید.
پس از ورود به سامانه آموزش مجازی (کلاس های آنلاین) 

http://vc.farspnu.ac.ir
مسیر دسترسی;
صفحه ی اصلی سامانه آموزش مجازی=> انتخاب درس مورد نظر=>
 انتخاب جلسات درسی آنلاین ارائه شده=> انتخاب دکمه ی پخش

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر