اموزش
1400/8/1 شنبه
نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل
نحوه اخذ گواهی اشتغال به تحصیل به صورت آنلاین

.

نحوه اخذ گواهی اشتغال  دانشجویان پیام نور به صورت الکترونیکی

در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و برخط به دانشجویان، امکان درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل در پیش‌خوان سامانه جامع گلستان فعال شده است.  
مراحل انجام به شرح زیر است: 
۱-    درخواست دانشجو: از مسیر(پیشخوان خدمت گواهی اشتغال درخواست جدید)اگر نوع درخواست در گزینه‌ها مشخص شده دانشجو یکی از موارد را انتخاب و در غیراین صورت گزینه سایر را انتخاب ‌می‌کند. در قسمت شهر و اداره محل ارسال نیز عنوان شهر و اداره مربوطه را تایپ ‌می‌کند.
۲_پس از اعمال تغییرات  درخواست خود را به صورت خطی مشاهده می کنید که باید گزینه تایید و ارسال(تیک سبز رنگ)را بزنید تا کارشناس درخواست شما را مشاهده کند.
۳-    تایید کارشناس خدمات آموزشی مرکز 
۴-تایید ریاست محترم مرکز 
۵-    چاپ گواهی شماره و امضاء شده توسط ریاست مرکز / واحد (چاپ می‌تواند توسط دانشجو نیز انجام شود)
۶-    در صورت نیاز به ممهور به مهر شدن گواهی های چاپ شده، گواهی مذکور توسط مرکز / واحد محل تحصیل دانشجو ممهور به مهر می‌شود.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر