اموزش
1400/8/16 یکشنبه
اخذ دروس گروه معارف
نکته مهم در خصوص اخذ دروس گروه معارف

.

1 . با توجه به بخشنامه های آموزشی پیشنهاد می گردد دانشجویان محترم در هر ترم یکی از دروس گروه معارف را اخذ نمایند.(امکان اخذ بیش از یک درس از دروس گروه معارف امکان پذیر نمیباشد)

2. باتوجه به گروه بندی برخی دروس گروه معارف فقط لازم است یک درس از هر دسته بندی اخذ گردد.


 
کد درس نام درس توضیحات
1233038 تفسیر موضوعی نهج البلاغه فقط یک درس از این گروه بایستی اخذ گردد
1233032 تفسیر موضوعی قرآن کریم
1233030 اندیشه اسلامی 1 حتما اخذ گردد
1233031 اندیشه اسلامی 2 حتما اخذ گردد
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران حتما اخذ گردد
1220433 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) فقط یک درس از این گروه بایستی اخذ گردد
1233033 اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
1211411 فلسفه اخلاق(با تکیه برمباحث تربیتی)
1223175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط یک درس از این گروه بایستی اخذ گردد
1220434 انقلاب اسلامی ایران
1220479 اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
1233043 دانش خانواده و جمعیت حتما اخذ گردد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر