اموزش
1400/8/1 شنبه
راهنمای ثبت ذرخواست معرفی به استاد(تکدرس)
راهنمای تصویری ثبت ذرخواست معرفی به استاد در سایت گلستان(تکدرس)

.

شرایط و ضوابط اخذ معرفی به استاد :

در صورتیکه دانشجو دوره  کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) برای فراغت از تحصیل ، فقط و تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند آن دو درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند. (باید تمام نمرات دروس دیگر تایید شده باشد و فقط حداکثر 2 درس نظری بدون نمره داشته باشد)

نحوه اخذ درس به صورت معرفی به استاد:

در دستورالعمل جدید دانشگاه پیام نور عنوان شده است که دانشجویان متقاضی معرفی به استاد باید برای ثبت درخواست به مسیر [پیشخوان خدمت] در سیستم گلستان مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. 
 

راهنمای ثبت درخواست معرفی به ستاد(تکدرس)

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر