اخبار
1399/1/16 شنبه اطلاعیه شروع کلاس های الکترونیکی از 16 فروردین 1399
برگزاری کلیه کلاسهای تئوری به صورت الکترونیکی (جدید)
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور واحد سپیدان

احتراما به اطلاع می رساند کلاس های تئوری این ترم، طبق برنامه کلاسی ( درج شده در سایت سهبا یا سایت واحد سپیدان ) از شنبه 16 فروردین ماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

زمان برکزاری سایر دروس عملی، کلاس های آزمایشگاهی و کارگاه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نورمرکز شیراز  به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/


 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

راهنمای استفاده از سامانه  توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر