آخرین اخبار
1401/8/17 سه‌شنبه
امتحانات میانترم
تاریخ برگزاری امتحانات میانترم دروس حضوری

.

*امتحانات میانترم دروسی که کلاس آنها به صورت آنلاین برگزار شده از طریق سایت vc.farspnu.ac.ir اعلام و برگزار می گردد.
*امتحانات میانترم دروسی که کلاس آنها به صورت حضوری برگزار گردیده طبق جدول زیر و به صورت حضوری در دانشگاه برگزار می گردد
حقوق
ردیف نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان نوع امتحان
1 جرم شناسی استاد پویا 1401/08/23 11 از صفحه 1 تا 200  
2 حزای عمومی 3 استاد پویا 1401/08/23 12:30 از صفحه 1 تا 200  
3 آیین دادرسی مدنی 1 دکتر رضایی 1401/08/21 11 نصف کتاب  
4 حقوق خصوصی 1 دکتر رضایی 1401/08/21 12 فصل اول و دوم  
5 حقوق اساسی 3 دکتر رضایی 1401/09/05 11 نصف کتاب  
6 حقوق تجارت 3 دکتر رضایی 1401/09/05 12 نصف کتاب  
7 مدنی 3 استاد ظفرآسا 1401/08/23 12 کل کتاب به جز بخش خیارات  
8 مدنی 5 استاد ظفرآسا 1401/08/23 12 کل کتاب  
متون فقه 2  استاد حسینی  1401/08/30 13:30   کل کتاب  
10 حقوق اداری 2 استاد توسلی 1401/09/15 10 فصل 1و2
علوم تربیتی و روانشناسی
  نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان محدوده امتحان نوع امتحان
1 روش تدریس ریاضی استاد خرسندنیا 1401/08/30 9 فصل 1 تا 7  
2 روش تدریس علومتجربی استاد خرسندنیا 1401/08/30 11 فصل 7 کتاب کریم عزت خواه  
3 درامدی بر نقش هنر استاد خرسندنیا 1401/08/30 12:30 تا پایان فصل 1  
4 آزمون روانشناختی 2 استاد چراغی 1401/08/30 10 فصل 2و4و7  
5 نظره های مشاوره و روان درمانی استاد چراغی 1401/08/30 11 فصل 2و4و6  
6 روش تحقیق استاد شایان نژاد 1401/09/12 10 5 فصل اول کتاب
7 آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان استاد حدادی 1401/09/14 10:30 7 فصل اول
8 الگو و روش تدریس استاد حدادی 1401/09/14 13 7 فصل اول
9 تکنولوژی آموزشی استاد حدادی 1401/09/14 9 4 فصل اول
10 آمار استنباطی استاد سعادت 1401/09/16 11 از ایتدا تا صفحه 125

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر